Psaltaren 31:24

Psaltaren 31:24
Älska HERREN, alla ni hans fromma. HERREN bevarar de trogna, men den som handlar högmodigt vedergäller han i fullt mått.

Kommentarer

Populära inlägg