2 Korintierbrevet 3:17

2 Korintierbrevet 3:17
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Kommentarer

Populära inlägg