Habackuk 3:19

Habackuk 3:19 
HERREN, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.

Kommentarer

Populära inlägg