Efesierbrevet 6:10

Efesierbrevet 6:10
Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Kommentarer

Populära inlägg