Psaltaren 33:3-4

Psaltaren 33:3-4  Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. Ty HERRENS ord är rätt, han är trofast i allt han gör.

Kommentarer

Populära inlägg